Campingterras


dit terras is gebouwd met vrijwillige hulp , gulle donaties, crowdfunding, fondsenhulp en vooral met heel veel liefde en dat proef je!

Dit zijn de initiatief nemers

Wil je helpen? klik op een van de knoppen hier beneden.

of

Verhalen & foto's

G u l l e d o n a t i e Stichting Wereldbeelden heeft ook gedoneerd . Ze had in haar statuten opgenomen dat bij opheffing het resterende bedrag overgemaakt dient te worden naar een stichting met een Anbi-status. Ruud Geven, voormalig voorzitter van Wereldbeelden: "We vonden het belangrijk dat de begunstigde organisatie een, met alle respect natuurlijk, relatief kleinschalig initiatief is. Zij kunnen het beste gebruiken en we vonden het belangrijk dat de gekozen organisatie iets nieuws toevoegt aan ‘s-Hertogenbosch. Samen met de andere bestuursleden - Claire van Nunen en Warren van Hoof - hebben we social designer Imke van Dillen van Weeshuisjes gevraagd of haar stichting het bedrag  wilde ontvangen. Ze was blij verrast.”

Bouwen met buurtbewoners Imke van Dillen: “Buurvrouw Anna van der Wedden (Annarchi)  heeft de tribune aan de waterkant ontworpen. Buurtgenoot Helmer Lathouwers, Koen Lommerse en Charles Kluijtmans (Charles Maak Het)  hebben met collega's de fraaie tribune van fsc hout gebouwd. Ze kregen daarbij hulp van onze ‘campingbazen’.  Elho sponsort o.a. de plantenbakken en een regenton. De tribune is hierdoor echt publiek domein. Mede mogelijk gemaakt door royale donaties van campinggasten plus bijdragen van het VSBFonds, het Prins Bernhard Buurtcultuurfonds en Stichting Wereldbeelden.”

Actieve buurt verhoogt leefbaarheid Stichting Weeshuisjes is als buurt- en wijkorganisatie opgenomen in de Lokale Goededoelengids ’s-Hertogenbosch en is hartstikke blij met dergelijke giften. Daarmee kan de stichting zich blijven inzetten voor buurtparticipatie en het creëren van ontmoeting tussen bewoners in het publieke domein.  Stichting Weeshuisjes stimuleert het gebruik van leegstaand (kleinschalig) vastgoed voor sociale doeleinden zoals de potentie van buurtbewoners laten floreren ten gunste van de leefbaarheid in de buurt.    

c o m m o n g r o u n d campingbazen hebben meegebouwd" Peter, Annemieke, Jan , Maarten, Erik , Paul en nog veel meer lieverds

Charles maak het Charles Kluijtmans Helmer Lathouwers Koen Lommerse en collega's weten hoe je met hout mooie plekken kan bouwen. Tof hoe ze zichtbaar trots werden op dit selfmade terras. Tof hoeveel fans ze hadden die naar ze floten. Tof dat ze de allereerste tent bouwde op d ecoping toen het regende, Tof dat ze vrijwilligers Eric en Wilco ook mee lieten bouwen. Dat siert ze!

Poortwachters van het publieke domein

Betrokken Campingbazen

Imke van Dillen

er is een huis voor jou